Pedoman Kerja

2016 / SOP Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah AKademik dan Rancangan Undang-Undang

ISBN:

Gambaran Umum:
Diskusi Pakar/Narasumber dalam Penyusunan Naskah AKademik dan Rancangan Undang-Undang di perlukan untuk meminta pendapat dari sudut pandang pakar/narasumber sesuai dengan substansi Naskah Akademik dan Rancangan Undang-Undang yang akan disusun.