FGD dan Mou di IAIN Syekh Nurjati Cirebon

Suasana FDG di IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Penandatanganan MoU dengan IAIN Syekh Nurjati Cirebon
Para Pembicara dalam FGD di IAIN Syekh Nurjati Cirebon 6 Oktober 2017
Kepala BKD Menyampaikan Sambutan dalam FGD di IAIN Syekh Nurjati Cirebon